Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instelling voor zelfregulering van de media.

Ombudsman

Pieter KnapenBij de Raad voor de Journalistiek hechten we veel belang aan een minnelijke oplossing van de conflicten. Daarom is de secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek ook ombudsman.

In de praktijk probeert de secretaris-generaal om voor elke klacht die binnenloopt eerst een regeling langs minnelijke weg te vinden. Dit kan bijvoorbeeld door een verduidelijking, excuses, een rechtzetting, een interview of een nieuw artikel. Vragen en klachten kunnen onder meer te maken hebben met misverstanden of met slechte communicatie. Iedereen heeft er dan belang bij dat die zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd.

De ombudsman zal telkens contact opnemen met het betrokken medium of de betrokken journalist en een reactie vragen. Hij kan de betrokkenen ook zelf een oplossing voorstellen. Alleszins is het de bedoeling dat een dergelijke oplossing op korte termijn gevonden wordt.

Als er geen minnelijke oplossing wordt bereikt, wordt de klacht behandeld door de Raad van de Journalistiek en volgt er een uitspraak. Hoe dat in zijn werk gaat, staat uitvoerig beschreven in het werkingsreglement.

Secretaris-generaal en ombudsman van de Raad voor de Journalistiek is Pieter Knapen. Hij is voordien jarenlang radiojournalist en hoofdredacteur bij de openbare omroep VRT geweest. Hij was ook enkele jaren directeur communicatie bij de KU Leuven.