X t/ Schamper

Journalistieke handeling zonder publicatie.
Samenvatting uitspraak: Klager is professor aan de UGent, Schamper is het studentenblad van de universiteit. De klacht gaat niet over een gepubliceerd artikel, maar over een brief van twee redacteurs aan de toenmalige rector die ze ondertekenden ‘namens de redactie van Schamper’. Schamper had X kort daarvoor genoemd in een artikel over seksuele intimidatie aan de universiteit. In hun brief geven de redacteurs een overzicht van getuigenissen die ze ontvingen naar aanleiding van het artikel. brief is geschreven namens de redactie. Daarom is de Raad in dit geval van oordeel dat hij de onafhankelijkheid van de redactie in het gedrang brengt. De Raad stelt dat een journalist zelf of samen met zijn hoofdredactie beslist wat relevant is voor publicatie. Wanneer hij elementen van een dossier niet relevant acht om te publiceren, hoedt hij zich ervoor om die door te geven aan derden, zeker wanneer die betrokken partij zijn in het dossier. Dat kan immers zijn redactionele onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van zijn redactie in het gedrang brengen, zeker wanneer hij dat doet in naam van de redactie. Er kunnen gevallen zijn waarin een journalist het als zijn burgerplicht beschouwt om informatie door te geven aan derden, maar Schamper maakt niet aannemelijk dat dat in dit geval opwoog tegen de vrijwaring van de redactionele onafhankelijkheid. 

2018-16

Lees de uitspraak [pdf]