X t/ Gazet van Antwerpen

Titel artikelDe Toga Tales: ‘Nederwiet’ en ‘nippleslips’.

Samenvatting uitspraak: De klacht gaat over een column waarin de journalist de toepassing van de tuchtprocedures bij de balie van Antwerpen op de korrel neemt. Hij heeft het onder meer over een seksueel getinte scène met een jonge stagiaire-advocate en een gevestigde advocaat van middelbare leeftijd in een toilet tijdens een feest van de Conferentie bij de Antwerpse balie en vraagt zich af wie van de twee de stafhouder op de vingers zal tikken. Klaagster is de stagiaire-advocate. Ze betwist de toiletscène en zegt dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Raad kan zich niet uitspreken over het waarheidsgehalte van de beschreven toiletscène omdat de versies van klaagster en de journalist uiteenlopen.

De klacht is ongegrond wat onderscheid tussen feiten en meningen en wederhoor betreft. Het is eigen aan een column dat feiten, overdrijvingen en (provocerende) meningen door elkaar lopen.  De vraag over de manier waarop de stafhouder en de balie omgaan met mogelijke inbreuken op de deontologie van de advocatuur is van maatschappelijk belang. De  journalist stelt in zijn column vragen bij het wel of niet optreden van de stafhouder. Daarmee uit hij geen ernstige beschuldigingen ten aanzien van klaagster wat maakt dat wederhoor niet nodig was.

De klacht is wel gegrond wat schending van het privéleven en de menselijke waardigheid betreft. Klaagster is geen publiek figuur, maar de manier waarop de column indirect naar haar verwijst, maakt haar herkenbaar binnen haar professionele omgeving. De beschrijving van de toiletscène gaat over intieme, seksuele gedragingen. Gezien de identificeerbaarheid tast deze beschrijving het privéleven en de menselijke waardigheid van klaagster verder aan dan noodzakelijk in het maatschappelijk belang van de publicatie.
 

2022-15

Lees de uitspraak [pdf]