Vleugels t/ Heistonline

Artikels: Berichten op Facebookpagina Heistonline in de periode van 25 juni tot 6 augustus 2021.

Samenvatting uitspraak: De klacht gaat over berichten op Facebookpagina Heistonline. Klager is gewezen burgemeester Luc Vleugels van Heist-op-den-Berg.

De optiek van waaruit de auteur de informatie brengt, is onduidelijk. Het is niet duidelijk of hij dit doet als auteur die journalistiek wil informeren, als voorzitter van de overkoepelende vzw van Heistonline die een gemeentelijke subsidie misliep, als gewezen kandidaat van een oppositiepartij bij de gemeenteraadsverkiezingen, als bestuurslid van de cultuurraad of als privépersoon. Deze verstrengeling strookt niet met het principe dat een journalist onafhankelijk handelt en belangenvermenging vermijdt (art. 9 en 10 van de Code). Ze maakt ook dat het onderscheid tussen feitelijke berichtgeving, commentaar en persoonlijke mening niet duidelijk is (art. 4). Verder geeft de auteur een verdraaid beeld van de verdeling van een gemeentelijke subsidie, waarmee hij de indruk wekt dat de burgemeester zijn eigen deelgemeente bevoordeelt (art. 3).
Er is ook een gebrek aan wederhoor (art. 20). De berichtgeving dat klager, die als burgemeester mee verantwoordelijk was voor de handhaving van de coronamaatregelen, op vakantie ging in een rode coronazone en de bijkomende suggestie dat hij daardoor aan de basis lag van een corona-uitbraak in zijn deelgemeente, brengt een beschuldiging uit die de eer en goede naam betreft. Heistonline had klager daarom vóór publicatie een kans op wederhoor moeten bieden, wat niet gebeurd is.

2022-04

Lees de uitspraak [pdf]