Verreycken t/ Gazet van Antwerpen

Titel artikel: Portret. Zo grootvader, zo vader, zo zoon? Hoe de familie Verreycken sinds de jaren 60 in opspraak komt.
Samenvatting uitspraak: Naar aanleiding van een rechtszaak tegen zijn zoon wegens het uitbrengen van de Hitlergroet in het Fort Van Breendonk belicht het artikel klager Rob Verreycken en zijn vader Wim Verreycken, respectievelijk gewezen Vlaams parlementslid en senator voor Vlaams Belang/Blok.

Klager noemt een aantal passages uit het artikel irrelevant. De Raad wijst in zijn uitspraak op de redactionele vrijheid, wat impliceert dat de journalist en de redactie vrij zijn in de selectie van nieuws en in het bepalen vanuit welke invalshoek en in welke context ze een onderwerp belichten.

Verder spreekt klager van ongegronde beschuldigingen en schending van het privéleven. De Raad volgt hem ook daarin niet.

Het artikel verwijst naar een aantal rechtszaken en incidenten waarbij klager betrokken was. Waar het gaat over rechtszaken vermeldt de journalist duidelijk de afloop ervan, met name seponering, vrijspraak of veroordeling. Er is in dat opzicht geen sprake van ongegronde beschuldigingen. Hetzelfde geldt voor andere passages waarvan klager zegt dat ze insinueren dat hij een neonazi zou zijn of zelf de Hitlergroet zou hebben gebracht. Dat staat niet in het artikel en er is geen sprake van ongegronde beschuldigingen, noch in het loutere feit dat de journalist bepaalde feiten en gebeurtenissen vermeldt, noch in de manier waarop ze dat doet.

Het privéleven is niet geschonden. Klager is als gewezen politicus een publiek figuur. De verwijzing naar gerechtelijke procedures uit het verleden schenden het privéleven niet. Hetzelfde geldt voor de vermelding van de naam van klager in verband met de rechtszaak tegen zijn zoon. De advocaat van de zoon verwees naar ‘politieke socialisatie’ en ‘opvoeding’ en refereerde zo duidelijk aan klager. De rechtszaak over het uitbrengen van de Hitlergroet is van gewichtig maatschappelijk belang en de feiten daaromtrent worden niet betwist. 

2021-29

Lees de uitspraak [pdf]