Vermassen t/ Knack en Lippens

Titel artikel tijdschrift: Bendeslachtoffers vs. (ex-)advocaat. ‘Wij werden afgedreigd door Jef Vermassen’.
Samenvatting uitspraak: Jef Vermassen is advocaat en strafpleiter. Het artikel is een interview met de zoon en dochter van een man die om het leven kwam bij de aanslag van de bende van Nijvel in Aalst. Zij vertellen dat hun advocaat, Jef Vermassen, hen afgedreigd heeft om een anonieme brief die hij ontvangen had niet publiek te maken. Vermassen zegt in een nawoord dat hij zich bedrogen voelt door zijn cliënten.
De Raad is van oordeel dat de journalist Vermassen loyaal de kans gegeven heeft om te reageren op de beschuldigingen over afdreiging en verraad die de geïnterviewden in het artikel uiten. De Raad is ook van oordeel dat de titels op de cover, in de inhoudstafel en boven het artikel stroken met de inhoud van het artikel en duidelijk vermelden dat het om citaten van de geïnterviewden gaat. Dat op de cover maar één van de twee partijen aan bod komt, noopt tot omzichtigheid, maar is geoorloofd voor een cover met meerdere titels.

2018-23

Lees de uitspraak [pdf]