Vankan en Wijnants t/ Het Belang van Limburg

Titel artikel krant: Eerst geen Prins door wiet, dan geen stoet door storm. Storm gooit roet in het eten van vijf optochten.
Samenvatting artikel: Het artikel gaat over dezelfde carnavalsvereniging uit Dilsen-Stokkem, van wie de stoet werd afgelast door stormweer, nadat eerder al de prins moest opstappen omdat bij hem een cannabisplantage was ontdekt. Hij werd vervangen door de jeugdprins en jeugdprinses. Volgens de ouders van de jeugdprinses (klagers) brengt het artikel hun dochter in verband met drugs.
De klacht is ongegrond omdat de krant nergens schrijft of suggereert dat de jeugdprinses en jeugdprins ook maar iets te maken zouden hebben met drugs, omdat de jeugdprinses er – met instemming van haar ouders – uitdrukkelijk voor koos om tijdelijk in de publieke belangstelling te treden en omdat de foto bij het artikel genomen is op het carnavalsfeest, waar voor de pers de impliciete toestemming gold om beelden te maken en te publiceren.

2019-36

Lees de uitspraak [pdf]