Vanderjeugd t/ Krant van West-Vlaanderen

Titel artikel: Wat de audit echt zegt over de burgemeester. Exclusief: onze krant kon rapport over Staden inkijken.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over een rapport van Audit Vlaanderen over burgemeester Francesco Vanderjeugd van Staden. Vanderjeugd maakte verschillende bezwaren. De klacht is ongegrond wat waarheidsgetrouwe berichtgeving, aandacht voor mogelijke onschuld en respect voor het privéleven betreft. De klacht is gegrond wat gebrek aan wederhoor betreft.

Klager duidt geen feitelijke fouten aan in het artikel en maakt niet aannemelijk dat het rapport van Audit Vlaanderen niet waarheidsgetrouw is weergegeven. De journalist geeft de vaststellingen van het rapport weer over gebruik van voorkennis, een staat van belangenvermenging en een schijn van partijdigheid, maar schrijft niet dat klager schuldig of veroordeeld is. Hij houdt rekening met de mogelijke onschuld van klager en laat dit blijken in het artikel.

Er is geen sprake van schending van het privéleven. Klager bekleedt als burgemeester een publieke functie en het artikel gaat over de vraag of hij die functie gebruikt of misbruikt heeft in het kader van privé vastgoedtransacties. Het is journalistiek verantwoord en van maatschappelijk belang om daar onderzoek naar te doen en het publiek erover te informeren.

De vastgoedtransacties en de manier waarop die tot stand kwamen, kwam in eerdere artikels al aan bod en klager heeft er loyaal op kunnen reageren. Maar de expliciete vaststellingen in het rapport van Audit Vlaanderen over het gebruik van voorkennis, een staat van belangenvermenging en een schijn van partijdigheid kwamen niet eerder aan bod, net als andere elementen over nauwe privé contacten met een projectontwikkelaar, hand- en spandiensten, uitoefenen van druk, hengelen naar sponsoring en schenken van champagne. Dat zijn ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam van klager betreffen en waarvoor de journalist opnieuw een kans op wederhoor had moeten bieden. Dat is niet gebeurd, wat niet strookt met het principe van wederhoor.

2023-13

Lees de uitspraak [pdf]