Van Wilderode t/ Het Laatste Nieuws

Klacht over journalistieke handelwijze.

Samenvatting uitspraak: Klagers nemen er aanstoot dat een journalist bij een van hen aanbelde voor een interview na het dodelijke ongeval van hun vader en bleef aandringen op een gesprek.

De journalist heeft na het overlijden van de vader van klagers eenmalig aangebeld bij klaagster Audrey Van Wilderode. Hoe dit gesprek precies is verlopen, kan de Raad niet beoordelen. Klaagster heeft wel aangegeven dat ze zich wilde beraden waarna haar echtgenoot aan de journalist heeft gemeld dat ze niets wilde zeggen. De journalist heeft dat gerespecteerd. Ze heeft geen van de drie klagers, noch andere familieleden opnieuw gecontacteerd. Ze is niet blijven aandringen en heeft ook niets over het onderhoud met Audrey Van Wilderode gepubliceerd. De Raad heeft geen aanwijzingen dat de journalist zich ongepast heeft opgedrongen en is van oordeel dat er geen sprake is van een schending van het privĂ©leven of de menselijke waardigheid. 

2024 - 02

Lees de uitspraak [pdf]