Van Lancker t/ Het Laatste Nieuws

Titel artikel krant: Leuven geeft alle leefloners gratis anticonceptie. 
Samenvatting uitspraak: Klager is docent aan de KU Leuven. Het artikel citeert hem naar aanleiding van een beslissing van Zorg Leuven om anticonceptie terug te betalen aan alle leefloners. Het citaat komt uit een archiefartikel van De Morgen over een eerdere beslissing van het OCMW van Gent.

De Raad is van oordeel dat Het Laatste Nieuws bij de overname van het oude citaat uit De Morgen onvoldoende rekening heeft gehouden met de verschillende context van beide artikels, waardoor de citaten in Het Laatste Nieuws niet de mening van klager over de maatregel in Leuven weergeven. Het Laatste Nieuws wekt verder de indruk dat de krant klager geïnterviewd heeft, wat niet het geval was. 

2020-05

Lees de uitspraak [pdf]