Touring t/ De Tijd

Titel artikel krant: Valt Touring na 125 jaar in panne?
Samenvatting uitspraak: Naar aanleiding van de 125ste verjaardag van Touring schetst het artikel een profiel van de organisatie. Volgens de Raad maakt de journalist aannemelijk dat hij de feiten en gegevens die aan bod komen in het artikel aan de hand van verschillende documenten en gesprekken grondig heeft gecheckt. Op basis daarvan heeft hij een kritische analyse gemaakt van Touring, wat zijn recht is. Dat Touring sommige passages aanstootgevend vindt, betekent niet dat de journalist te kwader trouw heeft gehandeld, zoals klager zegt, of dat er een beroepsethische fout is gemaakt. Verder is de Raad van oordeel dat het privéleven van de bestuurders van Touring niet geschonden is en dat afspraken over voorinzage correct en loyaal zijn nageleefd. De journalist heeft rekening gehouden met alle feitelijke onnauwkeurigheden waarop Touring gewezen had en de Raad wijst erop dat voorinzage niet dient om de tekst, met de verhaallijn, toon, interpretatie en analyse van de journalist, te herschrijven.

2020-27

Lees de uitspraak [pdf]