Touring t/ De Tijd

Titel artikel krant: Valt Touring na 125 jaar in panne?
Essentie uitspraak: De journalist heeft de feiten en gegevens grondig gecheckt en op basis daarvan een kritische analyse gemaakt van Touring, wat zijn recht is. Het privéleven van de bestuurders van Touring is niet geschonden en afspraken over voorinzage zijn correct en loyaal nageleefd.

Lees de uitspraak met nummer 2020-27 [pdf]