Toporovski t/ De Standaard

Titel artikel: e klacht gaat over 36 artikels, waarvan de titels worden vermeld in de uitspraak.
Samenvatting uitspraak:  De klacht gaat over 39 artikels over een verzameling van Russische avant-garde kunst die het echtpaar Toporovski in bruikleen gaf aan het Museum voor Schone Kunsten in Gent. De krant schrijft dat kunstkenners twijfels hebben bij de authenticiteit van de werken en volgt de discussies en perikelen daaromtrent.

De meeste artikels zijn van journalist Geert Sels. Hij maakt aannemelijk dat hij zijn bronnen en de mensen die hij aan het woord laat grondig onderzocht heeft. Op basis van het oordeel van experts heeft hij het doorheen de hele reeks over twijfels bij de authenticiteit van de kunstwerken. Hij uit geen ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen en maakt een duidelijk onderscheid tussen feiten, veronderstellingen, beweringen en opinies. Hij heeft klagers in een uitgebreid interview wederhoor gegeven en hen daarna nog opnieuw gecontacteerd, maar toen wilden ze niet meer reageren. Zelf hebben ze nooit wederwoord gevraagd.

Journalist Bart Brinckman verwoordt zijn mening in een opiniebijdrage provocerend, maar schrijft ook uitdrukkelijk dat men niet met zekerheid kan vaststellen of de kunstwerken vervalsingen zijn. Het stuk is voor het publiek duidelijk herkenbaar als opinie.

2019-01

Lees de uitspraak [pdf]