TM en TA t/ Het Laatste Nieuws

Titel artikel krant: ViaVia reiscafés. Stukje België in de wijde wereld.
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over ViaVia-reiscafés. Bij het artikel staat een foto van het café in Jogjakarta, Indonesië, waarop ook klagers staan. Klagers zeggen dat de foto hun privacy schendt.

De klacht is ongegrond. De journalist heeft de foto gekregen van de uitbaatster van het café en kon er volgens de Raad redelijkerwijs en te goeder trouw van uitgaan dat hij ze als zodanig kon publiceren. Verder is een café een voor het publiek toegankelijke ruimte en zoomt de foto niet in op klagers. Ze geeft een algemeen beeld met dertien mensen in het café. De inhoud van het artikel en de foto zijn ook niet controversieel. Daarom is de gepubliceerde foto niet in strijd is met de principes van de Code over beelden op openbare of voor de pers toegankelijke plaatsen.

2020-10

Lees de uitspraak [pdf]