Taffein t/ Primo Magazine en TV Gids

Titel artikel: Na ellendige jeugd stelt Joeri Cools kindermishandeling aan de kaak. ‘Zelfs toen mijn broer seksueel misbruik aankloeg, weigerde de politie te luisteren’.
Samenvatting uitspraak: Het artikel is een interview met een man die vertelt hoe hij als kind door zijn moeder en stiefvader verwaarloosd, mishandeld en misbruikt werd en daarover een boek heeft geschreven. De Raad is van oordeel dat de journalist in alle omstandigheden de plicht heeft om waarheidsgetrouw te berichten en rekening te houden met de rechten van eenieder die in de berichtgeving voorkomt. Indien het onmogelijk is om de feiten te checken, dient hij de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen en moet dat ook blijken uit zijn artikel. In het artikel is van enig voorbehoud geen sprake. Zeker gelet op de zware beschuldigingen die worden geuit maakt dit gebrek aan voorbehoud een inbreuk uit op de plicht om waarheidsgetrouw te berichten.

2017-05

Lees de uitspraak [pdf]