Steegen t/ Het Belang van Limburg

Titel artikel krant: Herverkiezing Bilzen. Bilzenaren nog eens naar de stembus. “Aan je naam kleeft je kleur”.
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de politiek in Eigenbilzen, een kerkdorp van Bilzen, waar de gemeenteraadsverkiezingen moesten worden overgedaan en waar de oude tweespalt van tijdens de Tweede Wereldoorlog nog niet helemaal verteerd is. De journalist citeert klager dat zijn moeder wit was en zijn vader een zwarte, maar klager betwist dat hij dat gezegd heeft.

De Raad is van oordeel dat de journalist onvoldoende aannemelijk maakt dat klager het citaat als zodanig en in die bewoordingen heeft uitgesproken. De klacht is gegrond op dit punt.
Klager neemt ook aanstoot aan de vermelding dat hij tijdens het interview geëmotioneerd raakte. Op dit punt is de klacht ongegrond omdat het geoorloofd is om de emoties van een geïnterviewde weer te geven.

2020-03

Lees de uitspraak [pdf]