S t/ Het Belang van Limburg

Titel artikel krant: Rechter spreekt bibliothecaris B vrij van seksueel misbruik.
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over een arrest van het hof van beroep waarbij de bibliothecaris van B terechtstond voor ongewenste intimiteiten en schending van de eerbaarheid van een werkneemster van de bibliotheek. Volgens het artikel werd de bibliothecaris over de hele lijn vrijgesproken. Het hof stelde evenwel de verjaring vast. Het artikel vermeldt dat niet, terwijl er bij verjaring geen uitspraak is over schuld of onschuld. Daarom is de Raad van oordeel dat het artikel niet strookt met het principe van waarheidsgetrouwheid.
De Raad is ook van oordeel dat de krant voor publicatie klaagster om wederhoor had moeten vragen, omdat de advocaat van de bibliothecaris ernstige beschuldigingen uit tegen haar.
Wat identificeerbaarheid van klaagster betreft, is de Raad van oordeel dat er geen inbreuk is op de beroepsethische code.

Lees de uitspraak [pdf]