S t/ Het Belang van Limburg

Titel artikel krant: Rechter spreekt bibliothecaris B vrij van seksueel misbruik.
Essentie uitspraak: Het artikel over een arrest van het hof van beroep is niet waarheidsgetrouw. Het spreekt van vrijspraak terwijl het om verjaring gaat. De journalist had klaagster ook wederhoor moeten geven. Maar er is geen inbreuk met betrekking tot identificeerbaarheid van klaagster.

Lees de uitspraak met nummer 2018-33 [pdf]