Reygaerts en van Moeffaert t/ Het Laatste Nieuws

Titel artikel krant: Mijn geheim. “Ik ben gemaakt om rijk te zijn”. Maurice (63) verloor zijn hele fortuin maar houdt de schijn hoog.
Samenvatting uitspraak: Het artikel in de rubriek ‘Mijn geheim’ is het getuigenis van een man die vertelde dat hij ooit rijk was, maar zijn fortuin verloor en nu doet alsof hij nog rijk is. Klager omschrijft de man als een wanbetaler, die hem en anderen benadeelde. Hij vroeg de krant om een rechtzetting, maar die
weigerde dat. Daarop diende hij een klacht in bij de Raad.

De journalist wil niet zeggen wie de anonieme getuige is, wat haar recht is. Klager van zijn kant brengt aannemelijke argumenten aan om de getuige te herkennen als de man die hem benadeeld zou hebben. Maar het is niet absoluut zeker of de journalist en klager over dezelfde persoon spreken.

De Raad wijst er in zijn uitspraak op dat een journalist ook bij een persoonlijk getuigenis een redelijke inspanning moet doen om de feiten te checken. Maar hij stelt tegelijk vast klager geen bewijzen voorlegt die aantonen dat er in het artikel feitelijke fouten zouden staan of dat er, binnen het specifieke format van het persoonlijk getuigenis, relevante feitelijke informatie achterwege is gelaten. Daarom is de klacht ongegrond.

2020-08

Lees de uitspraak [pdf]