P.V.C. t/ VTM en Alloo

Titel reportage: Psychische trauma's
Samenvatting uitspraak: De reportage laat een man aan het woord die getuigt over zijn beleving en behandeling van een depressie en zegt dat de oorzaak ervan in zijn kinder- en jeugdjaren ligt. Hij zegt daarbij dat zijn moeder (klaagster) haar gezin in kampen verdeelde en hem soms enkele dagen geen eten gaf.

De Raad kan niet uitmaken of de passages over het gezinsleven en de aanpak van klaagster als moeder kloppen. De journalist maakt aannemelijk dat hij het persoonlijke getuigenis zonder overdrijving heeft weergegeven. Hij zegt dat hij voldoende bronnen heeft gecontacteerd, maar klaagster voert aan dat deze bronnen onvoldoende en eenzijdig waren. Gezien de conflictueuze situatie in de familie, waarvan de journalist op de hoogte was, was het aangewezen om zich spontaan ruimer te informeren en klaagster vooraf om wederhoor te vragen, maar uiteindelijk zijn beide versies wel aan bod gekomen. Nadat ze een trailer voor het programma hadden gezien maar voordat de reportage in haar geheel werd uitgezonden, hebben klaagster en haar dochter VTM en de journalist immers gecontacteerd voor een reactie met hun versie van de feiten. Die reactie is in een tekstbalk aan het einde van de reportage loyaal weergegeven.

Klaagster zegt dat de reportage haar identificeerbaar maakt door de vermelding van de woonplaats van de geïnterviewde. De Raad is van oordeel dat klaagster in ruimere kring en voor de doorsnee kijker niet herkenbaar is.

2021-20

Lees de uitspraak [pdf]