Put t/ VRT Televisienieuwsdienst

De artikelen waartegen klacht wordt ingediend, maken deel uit van de berichtgeving over een omkoopschandaal in het Belgische voetbal, waaraan de pers vanaf het najaar van 2005 tot het voorjaar van 2006 ruim aandacht heeft besteed.
Essentie uitspraak: De omroep voert terecht aan dat in de berichtgeving over de omkoopaffaire bij het Belgische voetbal alle relevante standpunten aan bod moeten komen, maar dat dit niet noodzakelijk in één en dezelfde uitzending hoeft te gebeuren.

2006-17

Lees de uitspraak [pdf]