Put t/ Het Nieuwsblad en Vandewalle

De artikelen waartegen klacht wordt ingediend, maken deel uit van de berichtgeving over een omkoopschandaal in het Belgische voetbal, waaraan de pers vanaf het najaar van 2005 tot het voorjaar van 2006 ruim aandacht heeft besteed.
Essentie uitspraak: Afspraken in verband met het onderwerp van een interview of de voorinzage van teksten moeten nageleefd worden maar dienen juist om die reden duidelijk en ondubbelzinnig te zijn.

2006-16

Lees de uitspraak [pdf]