Parket Oost-Vlaanderen t/ Het Laatste Nieuws

Titel artikel: Onze opinie. De wet is de wet.

Samenvatting uitspraak: De betwiste publicatie is een opiniestuk over het vervolgingsbeleid van parketten naar aanleiding van een rechtszaak tegen een man die zijn mondmasker verkeerd droeg op straat. Het parket zegt dat de journalist, als onderzoeksjournalist en onder de vlag Onze opinie, flagrante beschuldigingen poneert die hij op geen enkele manier onderbouwt en waarvoor hij geen kans op wederhoor heeft geboden. De klacht is ongegrond.

De betwiste publicatie is een opiniebijdrage. Ze is als zodanig gepubliceerd in de dagelijkse rubriek Onze opinie, wat duidelijk is voor het publiek. Het feit dat bij de naam en foto van de auteur staat dat hij onderzoeksjournalist is doet daar niets aan af.

Volgens de beroepsethische Code geniet een journalist, als auteur van een opiniebijdrage, een grotere mate van vrijheid om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit de feiten dan in feitelijke berichtgeving. In dit geval stelt de journalist, naar aanleiding van de rechtszaak tegen een man die op straat zijn mondmasker verkeerd droeg, het vervolgingsbeleid van de parketten in vraag en bekritiseert het omdat er volgens hem geen lijn in zit en er een onevenwicht bestaat in de vervolging van verschillende types overtredingen en misdrijven. Hij doet dat provocerend en met overdrijving, wat geoorloofd is en tot de gebruikelijke stijlmiddelen van opiniebijdragen en columns behoort.

De  journalist geeft zijn standpunt over het vervolgingsbeleid van de parketten. Hij uit kritiek op het beleid, maar hij uit geen ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam van het parket Oost-Vlaanderen of andere instanties betreffen en zouden nopen tot wederhoor.

2023-17

Lees de uitspraak [pdf]