NS en AB t/ De Morgen

Titel artikel krant:  ‘Hij was plots een ander kind: koud, kil en kwaad’. 
Samenvatting uitspraak: Het artikel brengt vier getuigenissen over ouderverstoting, waarbij een van de getuigen de ex-partner van N.S. en adoptievader A.B is. Klaagster N.S. zegt dat het artikel de privacy schendt, niet strookt met de waarheid en ongegronde beschuldigingen uit. Maar zij en haar advocaat duiden geen feitelijke fouten of ongegronde beschuldigingen aan in het artikel. Verder zijn klaagster en haar dochter in ruimere kring en voor de doorsnee lezer van de krant niet herkenbaar. Ten slotte was wederhoor niet nodig omdat de uitspraken van de getuige ten aanzien van klaagster, die niet met naam wordt genoemd, geen ernstige beschuldigingen zijn die de eer en goede naam betreffen. 

2020-04

Lees de uitspraak [pdf]