Noels t/ Knack

Titel artikel 1: Havenschepen Marc Van Peel (CD&V). ‘Wie fuss veroorzaakt, moet verantwoording durven af te leggen’.
Titel artikel 2: Hoe moet het verder met N-VA? De eenzaamheid van Bart De Wever;
Titel artikel 3: John Crombez en de moeilijke wedergeboorte van de SP.A. ‘Mijn stijl is niet sexy. Maar dat kan mij geen fluit schelen’.

Samenvatting uitspraak: De klacht behelst drie artikels. De meest betwiste passage gaat over de vriendschap tussen klager en de minister van Financiën en daaraan gekoppeld een contract tussen het bedrijf van klager en de FOD Financiën. De feitelijke gegevens die aan de grondslag liggen van de passage kloppen, en de Raad is van oordeel dat een journalist het recht heeft om de feiten en gegevens te analyseren en te interpreteren, al moet hij zijn analyse wel bedachtzaam formuleren.
De Raad ziet geen inbreuken op het vlak van wederhoor vóór en wederwoord ná publicatie van de artikels, en de uitspraken van twee politici die de journalist citeert of parafraseert zijn voor rekening van de betrokken politici.
 

2017-09

Lees de uitspraak [pdf]