Moerman t/ De Standaard

Titel artikel: CD&V zkt juridisch geschoolde (ex-)politica als opperrechter.
Essentie uitspraak: Het staat de journalist vrij om de benoeming van klaagster als rechter bij het Grondwettelijk Hof te interpreteren als 'opvangnet voor uitgerangeerde politici'. Wederhoor was niet nodig. De menselijke waardigheid en de rechten van klaagster zijn niet geschonden. 

Lees de uitspraak met nummer 2021-22 [pdf]