Michielssens t/ Draulans

Titel artikel magazine: ‘De opmars van EcoNation. Succes met licht en lucht verkopen’.

Samenvatting uitspraakHet artikel gaat over het bedrijf Econation waarvan Maarten Michielssens CEO was. De journalist beschikt over voldoende gegevens om de essentie van zijn artikel te staven. De formulering is op een aantal punten onnauwkeurig, maar de onnauwkeurigheden trekken de essentie niet in twijfel. Anderzijds krijgt Michielssens een kans op weerwoord, maar laat de journalist hem niet reageren op twee passages die zijn integriteit ernstig aantasten, wat kan beschouwd worden als een beroepsethische tekortkoming.

2015-01

Lees de uitspraak [pdf]