Matheeussen en Baki t/ De Standaard en Van Zundert

Titel artikel krant: Suikerfeest niet voor iedereen even zoet.
Samenvatting uitspraak: Naar aanleiding van het einde van de ramadan gaat het artikel over het hoge aantal mensen met diabetes in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. De invalshoek is een redactionele keuze en er is op dit vlak geen sprake van een beroepsethische fout. Dat geldt ook voor voorinzage, waarover Latifa Matheeussen niet aannemelijk dat er afspraken waren met de journaliste om het artikel voor publicatie te laten nalezen.
Maar het artikel bevat wel een aantal onzorgvuldigheden en Yasmina Baki maakt aannemelijk dat ze fout geciteerd is, wat niet strookt met het principe van waarheidsgetrouw berichten. De Raad vindt ook dat de journaliste het doel van haar optreden niet duidelijk gemaakt heeft tegenover klaagsters, omdat ze zei dat ze hen belde voor praktische informatie en contactadressen, maar hun uitspraken achteraf opnam in haar artikel. De klacht is op deze punten gegrond.

Lees de uitspraak met nummer 2019-06 [pdf]