Martens t/ De Standaard

Titel artikel 1: Monsanto manipuleerde onderzoek naar Roundup.
Titel artikel 2: De Monsanto papers. De aangeworven professor bleek iets te kritisch voor Roundup.
Essentie uitspraak: De artikels zijn waarheidsgetrouw, er is geen sprake van ongegronde verdachtmakingen of beschuldigingen en de journalisten hebben klager loyaal de kans op wederhoor en wederwoord gegeven.

Lees de uitspraak met nummer 2017-18 [pdf]