Maris t/ Het Laatste Nieuws

Titel artikel krant: Dit is de man die met nazisymbolen op zijn pick-up naar Brussel trok. “Ik stem rechts ja, maar ben géén nazi.”
Samenvatting uitspraak: De artikels gaan over een man die met een pick-uptruck met nazisymbolen deelnam aan een autocolonne van Vlaams Belang tegen de Vivaldi-regering. Hij neemt aanstoot aan de vermelding van zijn naam.

De Raad zegt dat dit geoorloofd was. De berichtgeving over de autocolonne en de opvallende aanwezigheid daarbij van een wagen met nazislogans en symbolen is van maatschappelijk belang. Klager heeft bewust en met een opvallende pick-up aan die publieke manifestatie deelgenomen en bij publieke manifestaties geldt voor een journalist de impliciete toestemming om beelden van de aanwezigen te maken en te publiceren. Dat geldt ook voor de auto, ook al is klager daardoor identificeerbaar.

De journalist heeft klager geïnterviewd over de slogan en symbolen op zijn auto en uit niets blijkt dat er daarbij afspraken zouden zijn gemaakt om zijn naam niet te vermelden. Zijn antwoorden komen in het artikel en de titel ruim aan bod.

2021-07

Lees de uitspraak [pdf]