Leclercq t/ Krant van West-Vlaanderen

Titel artikel krant: Oplichter aan het werk in Staden.
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over een zakenman die volgens de inleiding wordt beschuldigd van oplichting en geregeld in Staden zou verblijven. Het verwijst in de voorwaardelijke wijs naar beschuldigingen in het Nederlandse TV-programma Opgelicht, maar de titel luidt affirmatief Oplichter aan het werk in Staden en de inleiding wekt de indruk dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen de man, wat de redactie nergens aantoont. Oplichting is een misdrijf en Krant van West-Vlaanderen uit met haar aanpak ernstige beschuldigingen die de eer en de goede naam betreffen. De Raad is van oordeel dat de redactie de man vóór publicatie een kans op wederhoor moeten geven, wat niet gebeurd is.

2019-38

Lees de uitspraak [pdf]