Kitobo t/ VRT en Libert

Titel reportage: ‘Kerk onmachtig tegenover priesters die voorwaarden schenden’.
Essentie uitspraak: De invalshoek van de reportage is relevant en de journalist geeft het standpunt van de geïnterviewde waarheidsgetrouw en onafhankelijk weer. Dat het standpunt van de geïnterviewde controversieel kan overkomen, ligt niet aan de redactionele aanpak van de journalist.

    Lees de uitspraak met nummer 2015-14 [pdf]