Kinderdagverblijven Ons Peuterhuisje t/ VTM Nieuws

Item: hoofdpunten van de nieuwsuitzending.

Samenvatting uitspraak: De klacht gaat over het foutieve gebruik van beelden in de hoofdpunten van de nieuwsuitzending.

VTM Nieuws heeft in de headlines archiefbeelden van Kinderdagverblijf Ons Peuterhuisje gebruikt voor de aankondiging van een reportage over mogelijke wantoestanden in een andere crèche, waarmee Ons Peuterhuisje niets te maken heeft. Daarmee suggereert VTM Nieuws dat de wantoestanden plaatsvonden in Ons Peuterhuisje, wat niet waarheidsgetrouw is en ongegronde verdachtmakingen en beschuldigingen inhoudt ten aanzien van het kinderdagverblijf. Dat strookt niet met artikel 1 en 25 van de Code. Bovendien is dit een klein jaar eerder met dezelfde beelden ook al eens gebeurd. VTM Nieuws heeft de fout twee keer loyaal rechtgezet: de tweede keer aan het einde van de uitzending, de eerste keer in de uitzending van de dag nadien. Dat neemt echter het initiële, herhaalde foutieve gebruik van de beelden van Ons Peuterhuisje niet weg.

2023-12

Lees de uitspraak [pdf]