Kerkhoffs en Deprez t/ Geronimo

Journalistiek handelen zonder publicatie of uitzending

Samenvatting uitspraak: De klacht gaat over het optreden van een cameraman in het kader van het tv-programma Helden van Hier. Hij maakte opnames van een interventie van de MUG bij klagers thuis nadat hun dochtertje na een val stuipen had gekregen.

Het productiehuis is onvoldoende omzichtig omgegaan met de kwetsbare situatie waarin klagers zich bevonden. De cameraman is hun huis binnengekomen zonder zichzelf bekend te maken en heeft hen op geen enkele wijze geïnformeerd over het doel van zijn optreden en zijn opnames. Ook de reporter, die later bij de interventie is toegekomen, heeft geen contact gezocht met of uitleg gegeven aan klagers. Hij en de cameraman zijn de ziekenwagen achterna gereden zonder informatie of contactgegevens achter te laten. Vervolgens heeft de reporter bij zijn vier bezoeken aan klagers, waarbij hij niemand thuis vond, geen enkele boodschap achtergelaten. Hij heeft klagers ook niet op een andere manier proberen te contacteren, waardoor het eerste contact er pas na dertien dagen is gekomen. Tot dat moment zijn klagers in het ongewisse gebleven over het doel van de aanwezigheid van de cameraman en hebben ze zelf moeten uitzoeken wie hun woning had betreden, wie de noodsituatie had gefilmd en wat de bedoeling was van de opnames.

Het productiehuis heeft klagers niet adequaat geïnformeerd over het opzet van de opnames. Er is geen enkel element dat erop wijst dat een stilzwijgende toestemming is gegeven om opnames te maken van de noodsituatie waarin het gezin verkeerde. De aanpak van het productiehuis strookt in dit geval niet met de artikels uit de Code over het gebruik van loyale methodes bij beeldopnames van mensen in een kwetsbare situatie, over het feit dat een journalist zichzelf en het doel van zijn optreden bekendmaakt, over respect voor het privéleven van mensen in een kwetsbare situatie en over opdringerig handelen bij de nieuwsgaring.

2022-05

Lees de uitspraak [pdf]