Kamers t/ Het Laatste Nieuws

Titel artikels:

  • Werknemers schetsen onthutsend beeld van Herents schrikbewind. “Al jaren gesjoemel op grote schaal, maar wie tegen hen ingaat, vliegt buiten”.
  • “Een motie van wantrouwen tegen de burgemeester? Graag, maar …”. 

Samenvatting uitspraak: De artikels gaan over ongenoegen bij het gemeentepersoneel in Herent, wat vooral zou draaien om klager en de burgemeester.

De klacht is gegrond wat de principes van waarheidsgetrouwe berichtgeving betreft. Het eerste artikel vermeldt, bij monde van de getuigen die de journalist heeft geïnterviewd, herhaaldelijk dat klager als algemeen directeur van de gemeente de wet overtreedt. De Raad kan niet uitmaken of dat zo is, maar stelt wel vast dat de journalist deze uitspraken zonder meer overneemt zonder ze verder te concretiseren of onderbouwen. Het artikel verwijst naar twee rapporten. In het eerste rapport van Audit Vlaanderen wordt klager niet vermeld. Wat het tweede rapport van een externe preventiedienst  betreft, toont de journalist niet aan dat daarin sprake zou zijn van wetsovertredingen. Daarom en gezien de ernstige verdachtmakingen en beschuldigingen ten aanzien van klager had de journalist meer terughoudend moeten zijn ten aanzien van de uitspraken van de geïnterviewden of had hij die op een andere manier moeten checken. Dat vloeit voort uit artikels 1 en 2 van de Code die bepalen dat de journalist waarheidsgetrouw bericht. Dat is niet gebeurd.

De klacht is ongegrond op het punt van wederhoor en respect voor het privéleven. 
De artikels brengen ernstige beschuldigingen uit over de manier van leidinggeven van klager en over mogelijke wetsovertredingen. Die beschuldigingen betreffen de eer en goede naam en nopen tot wederhoor. De Raad stelt vast dat het principe van wederhoor op een loyale manier is toegepast. De journalist maakt aannemelijk dat hij klager gedurende een langere periode herhaaldelijk heeft proberen te contacteren, maar dat klager verkoos om niet te reageren. De journalist vermeldt dat klager niet bereikbaar was voor commentaar.

Klager bekleedt als algemeen directeur van de gemeente Herent een publieke functie en kan in het kader van de berichtgeving over de werking van de gemeentediensten beschouwd worden als een publiek figuur. Het artikel gaat over zijn professionele functioneren en niet over zijn privéleven. Het is geoorloofd om in die context de naam en voornaam van klager te vermelden.

2023-24

Lees de uitspraak [pdf]