Hubertus Vereniging Vlaanderen t/ TV Limburg

Titel reportage (te herbekijken op de website van TV Limburg): Wolvenkenners weten nu al wat Natuur en Bos maandag zal vertellen: Naya en haar welpen zijn dood.
Samenvatting uitspraak: In de reportage over de verdwijning van wolvin Naya zegt de directeur van het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen dat hij, zonder het te kunnen bewijzen, zeker is dat Naya doodgeschoten is door jagers. Klager neemt aanstoot aan de reportage wegens het gebrek aan journalistieke omkadering
en het gebrek aan wederhoor.

De Raad ziet geen probleem met de omkadering van de reportage en zegt dat het principe van wederhoor voor uitzending niet van toepassing was, omdat de reportage ging over jagers in het algemeen en niet over een specifiek identificeerbare persoon, vereniging of organisatie. De reportage vermeldt ook dat het niet zeker is of wolvin Naya dood is, waarmee ze andere pistes openlaat. Ten slotte maakt de reportage deel uit van een lopend nieuwsverhaal en heeft TV Limburg in de eerstvolgende uitzending jagers, bij monde van een vertegenwoordiger van Hubertus Vereniging Vlaanderen, de kans gegeven om te reageren.

2020-14

Lees de uitspraak [pdf]