Holslag t/ De Standaard

Titel artikel: Opinie. Onder de waterlijn. Dansende terreurknuffelaars.
Samenvatting uitspraak: De klacht is gericht tegen een opiniestuk van journalist Ruud Goossens naar aanleiding van de zaak Jürgen Conings. Daarin becommentarieert Goossens onder meer een opiniebijdrage van professor Jonathan Holslag op de website van Knack. Holslag zegt dat Goossens in zijn opiniestuk niet zorgvuldig is omgegaan met de tekst die hij scheef op Knack.be.

De Raad is van oordeel dat de door klager betwiste passages niet betekenen dat de journalist onzorgvuldig naar zijn tekst verwijst of er onzorgvuldig mee is omgegaan. De Raad wijst er ook op dat de journalist als auteur van een opiniestuk een grotere mate van vrijheid geniet om zijn mening te geven en conclusies te trekken uit de feiten dan in feitelijke berichtgeving.

Overigens, zegt de Raad, heeft De Standaard aan klager de kans geboden om middels een opiniebijdrage te reageren, maar daar is hij niet op ingegaan.

Lees de uitspraak [pdf]