Geurs t/ Het Laatste Nieuws, Verbruggen en Snick

Aanleiding is de berichtgeving in het Het Laatste Nieuws 
Essentie uitspraak: In de diverse artikelen werd enkel ingegaan op het professioneel optreden van klager. Deze problematiek is van maatschappelijk belang. Om die reden maakt het noemen van de naam van klager en het tonen van zijn foto geen inbreuk uit op zijn privacy.

2009-07

Lees de uitspraak [pdf]