G.C. t/ Krant van West-Vlaanderen

Titel artikel: Vrouw die haar hond ‘doodschopte’ veroordeeld: “Al gespot met nieuwe hond”.

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over een vrouw die jarenlang vrijwilliger was in een dierenasiel en dan veroordeeld werd omdat ze haar hond zo hard had geschopt dat de dierenarts het dier moest laten inslapen. Volgens de voorzitter van dierenasiel is de vrouw te licht gestraft. De advocaat van de vrouw roept in het artikel op tot nuance.

Klaagster zegt dat de journalist had moeten focussen op de rechtszaak en het vonnis in plaats van de voorzitter van het dierenasiel aan het woord te laten. De journalist en de redactie zijn evenwel vrij in de selectie van nieuws en in het bepalen vanuit welke invalshoek en in welke context ze een onderwerp belichten. Dat behoort tot de redactionele vrijheid.

Wat de waarheidsgetrouwheid van een aantal elementen in het artikel betreft, daarover kan de Raad geen uitspraak doen.

Overeenkomstig de richtlijn bij artikel 20 van de Code was de journalist niet verplicht om klaagster een kans op wederhoor te bieden op de inhoud van het vonnis van de rechtbank. Naast het vonnis zijn er de verklaringen van de voorzitter van het dierenasiel maar ook op dat punt is de Raad van oordeel dat er geen inbreuken zijn op het principe van wederhoor.

Er is ook geen sprake van schending van het privéleven. Klaagster was kandidaat- gemeenteraadslid waarbij ze zich profileerde rond dierenwelzijn en kwam met haar publieke initiatieven rond dierenwelzijn in de regionale pers. Ze is veroordeeld voor inbreuken op de wet op het dierenwelzijn. In die context strookt de vermelding van de eerste letter van haar voornaam, leeftijd en woonplaats met de richtlijn bij artikel 23 van de Code over identificatie in gerechtelijke context. 

 

2024 - 18

Lees de uitspraak [pdf]