Friedman t/ Joods Actueel

Titel artikel 1: “Joods Actueel onderneemt stappen tegen ‘anoniem’ Joods blaadje”.
Titel artiel 2: "Recht van antwoord: Sam Friedman".
Essentie uitspraak: Het artikel uit ernstige beschuldigingen die de eer en de goede naam betreffen, zonder vooraf wederhoor te geven. Het wederwoord en de rechtzetting achteraf compenseren het gebrek aan wederhoor vooraf onvoldoende.

    Lees de uitspraak met nummer 2015-12 [pdf]