Friedman t/ Joods Actueel

Titel artikel 1: “Joods Actueel onderneemt stappen tegen ‘anoniem’ Joods blaadje”.
Titel artikel 2: "Recht van antwoord: Sam Friedman".

Samenvatting uitspraak: Het artikel bevat aantijgingen tegen klager zonder dat hij vooraf kans op wederhoor kreeg. In twee latere nummers publiceert Joods Actueel een ingekort en becommentarieerd wederwoord en een rechtzetting, maar gezien de ernst van de beschuldigingen die de eer en de goede naam betreffen compenseren het wederwoord en de rechtzetting achteraf onvoldoende het gebrek aan wederhoor vooraf.

2015-12

Lees de uitspraak [pdf]