Freilich t/ De Morgen

Titel artikel krant: Freilich: een ongeleid projectiel binnen N-VA. Na filmen in gesloten commissie nu godsdienst belijden in parlement.
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de kritiek binnen N-VA op Kamerlid Michael Freilich, omdat hij in zijn kantoor in het parlement een joodse kandelaar had aangestoken in het kader van Chanoeka, het joodse feest van het licht. Enkele vooraanstaande en minder bekende leden van N-VA zeggen onder meer dat er wat extra werk is aan Freilich en dat ze wisten dat hij voor de buitenbaan zou kiezen, maar dat hij in dit geval wel wat ver afdrijft.

Klager maakt bezwaar tegen de titel van het artikel die luidde: “Freilich: een ongeleid projectiel binnen N-VA. Na filmen in gesloten commissie nu godsdienst belijden in parlement.” De Raad is van oordeel dat de titel strookt met de inhoud van het artikel. Hij geeft de inhoud kort, bondig en samenvattend weer om zo de aandacht van de lezer te trekken, wat eigen is aan titels.

2020-11

Lees de uitspraak [pdf]