Flancco t/ RTV en Daniel

Titel reportage: Opgepast voor agressieve verkoop van rookmelders.
Samenvatting uitspraak: De reportage laat een man aan het woord die vertelt dat hij gecontacteerd werd door het bedrijf Flancco om rookmelders bij hem te komen plaatsen, terwijl hij die niet besteld had. De rookmelders waren echter wel besteld door zijn zoon, tevens eigenaar van de woning, wat niet wordt vermeld. 
De intro van de reportage heeft het over ‘een man die waarschuwt voor agressieve verkoop van rookmelders’, de journalist spreekt in zijn commentaar over ‘ondoorzichtige praktijken’, en de bewoner die zijn verhaal doet, spreekt van ‘bedrog op zeer grote schaal’.

De redactie en de journalist hebben Flancco niet gecontacteerd, noch om het verhaal te checken, noch met het oog op wederhoor. Dat strookt niet met de principes over waarheidsgetrouw berichten en checken van informatie en over wederhoor. Gezien de ernstige beschuldigingen die de eer en goede naam betreffen, had RTV Flancco voor uitzending van de reportage een kans op wederhoor moeten bieden.

Ongegronde verdachtmakingen, wederhoor, privacy

2020-28

Lees de uitspraak [pdf]