Dupont t/ VTM Nieuws

Titel reportage: Lijst van horecazaken waar je zonder Covid Safe Ticket toch nog binnen mag

Samenvatting uitspraak: De reportage gaat over cafés waar bezoekers volgens een lijst op Facebook welkom waren zonder Covid Safe Ticket. De journalist maakte eerst een verborgen opname en had dan een interview met een kelner. Klaagster zegt dat VTM Nieuws de naam van haar café niet had mogen vermelden omdat de kelner niet in naam van haar of haar café sprak.

De Raad zegt in zijn uitspraak dat de journalist over voldoende elementen beschikte om de inhoud van zijn reportage te onderbouwen. Na de verborgen opname heeft hij zichzelf en het doel van zijn optreden duidelijk bekendgemaakt. Hij heeft aan de medewerker herhaaldelijk gevraagd of hij herkenbaar wilde getuigen. Die heeft ingestemd met een interview en heeft de journalist aangegeven dat hij de zaakvoerster (klaagster) daarvan op de hoogte had gebracht. Gegeven die context is de Raad van oordeel dat de vermelding van de naam van het café geen beroepsethische fout uitmaakt. Er zijn ook geen aanwijzingen dat het interview met de medewerker niet getrouw is weergegeven.

2022-06

Lees de uitspraak [pdf]