Dirckx t/ Gazet van Antwerpen

Titel artikel krant: Schilde. “Wij zullen deze oorlog winnen”. Uitbater De Vogelenzang blijft strijdvaardig na arrest dat vergunningen vernietigt. 
Samenvatting uitspraak: Het identieke artikel in de twee kranten gaat over een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een brasserie in Schilde. Die procedure werd ingeleid door klager. Die zegt dat de kranten zijn naam niet hadden mogen vermelden.
De Raad zegt dat dit geoorloofd was. De advocaat van klager heeft de redactie zelf gecontacteerd en het arrest aan de journalist bezorgd zonder het te anonimiseren. Het gaat over een publieke betwisting en procedure en de advocaat van klager heeft op geen enkel moment gevraagd om diens naam niet te vermelden. Bovendien voert klager de procedure namens een aantal buurtbewoners en treedt hij bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen mee op als hun spreekbuis.
De Raad is ook van oordeel dat er geen sprake is van tendentieuze berichtgeving of vooringenomenheid van de journalist.

Lees de uitspraak [pdf]