Devriendt & Jacobs t/ Heymans (VRT MAX)

Titel podcast: Waar is zuster Gabrielle?

Samenvatting uitspraak: De klacht gaat over een tiendelige podcast over de onopgeloste verdwijning van zuster Gabrielle uit een klooster in Dendermonde in 1982. De klacht is ongegrond.

Klagers voeren aan dat de journalist niet waarheidsgetrouw bericht heeft door volgens hen relevante informatie uit het gerechtelijk onderzoek naar de verdwijning van zuster Gabrielle niet of onvoldoende weer te geven. De journalist belicht in de podcast een aantal sporen uit het onderzoek, inclusief het spoor waarnaar klagers in hun klacht verwijzen. Dat spoor komt aan bod, en het komt aan de journalist toe om de relevantie van de verschillende sporen in te schatten en te bepalen hoeveel aandacht hij aan welk spoor besteedt. Dat hij een spoor daarbij meer aandacht geeft dan een ander, betekent niet dat hij niet waarheidsgetrouw zou berichten. Bovendien heeft de journalist aan klagers gevraagd om hem in contact te brengen met de persoon die kon getuigen over het volgens hen belangrijke spoor om dit dan verder uit te werken of te illustreren in de podcast, maar zij wensten niet meer mee te werken, waardoor de journalist het spoor met eigen stem in zijn off-tekst heeft vermeld in plaats van in een interview.

Klagers vermoeden dat de journalist het volgens hen relevante verhoor in de podcast opzettelijk en in samenspraak met het parket-generaal achterwege heeft gelaten of geminimaliseerd, maar voeren daarvoor geen enkel bewijs aan. De Raad heeft geen aanwijzingen dat de journalist niet onafhankelijk zou hebben gehandeld of dat er sprake zou zijn van belangenvermenging.

2023-18

Lees de uitspraak [pdf]