Demeestere t/ De Gentenaar

Titel artikel: Neuzekesoorlog blijft Carl Demeestere achtervolgen: “Persoonlijke verrijking? Dat is een leugen”. 

Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over een rechtszaak tegen een cuberdonverkoper, bekend van de befaamde neuzekesoorlog in Gent. Klager maakt verschillende bezwaren. De klacht is ongegrond.

Het artikel is een verslag van de rechtszitting, waarin de journalist het standpunt van beide partijen belicht. Klager neemt aanstoot aan het requisitoir van de procureur, maar betwist niet dat de journalist dit correct heeft weergegeven. Zijn eigen standpunt komt aan bod op basis van een interview met hem, dat eveneens getrouw is weergegeven. Het is journalistiek geoorloofd en verantwoord om in een verslag over een rechtszaak beide standpunten zo naast elkaar te zetten. Het artikel houdt rekening met de mogelijke onschuld van klager en maakt duidelijk dat er nog geen vonnis is van de rechtbank.

De vermelding van de naam en voornaam van klager en de publicatie van zijn foto zijn geoorloofd. Klager heeft na de rechtszitting een interview gegeven en geposeerd voor een foto. Hij kan ook beschouwd worden als een publiek figuur. Hij heeft tijdens de zogenaamde neuzekesoorlog zelf de publieke aandacht opgezocht en met naam en toenaam interviews gegeven aan binnen- en buitenlandse media, en de rechtszaak die het voorwerp uitmaakt van het artikel heeft rechtstreeks met zijn handel in cuberdons te maken. 

2023-16

Lees de uitspraak [pdf]