De Troch t/ Dag Allemaal

Titel artikel magazine: Zakenvrouw en bezorgde mama Joyce De Troch dopt haar eigen boontjes. ‘Mijn man is zo weinig thuis ... . Veel mensen weten niet eens dat ik een relatie heb’. 
Samenvatting uitspraak: Het artikel is, op de inleiding na, een interview met Joyce De Troch naar aanleiding van haar wederoptreden als actrice in een theaterproductie. In de inleiding staat dat ze in 2013 werd veroordeeld voor fiscale fraude.
De Raad is van oordeel dat de gemaakte afspraken over voorinzage niet zijn nageleefd. In deze uitspraak herinnert de Raad eraan dat een journalist geen afspraken maakt die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengen, zoals bepaald in artikel 21 van de code. Daarnaast is de Raad van oordeel dat de rechten en de privacy van De Troch niet geschonden zijn. Daarom is de klacht gegrond wat voorinzage en ongegrond wat privacy betreft.

2019-42

Lees de uitspraak [pdf]