De Paepe t/ Het Laatste Nieuws

Twee artikelen waarbij twee foto’s van klaagsters verschenen.
Essentie uitspraak: Er was geen reden om identificatie van klaagster, die geen verdachte was en niet als partij bij het proces was betrokken, mogelijk te maken, zeker gelet op het delicate karakter van de zaak. Artikel 23 van de code is geschonden in zoverre klaagster gemakkelijk herkenbaar is op een foto.

2013-02

Lees de uitspraak [pdf]