De Mol t/ Het Laatste Nieuws en Segers

Titel artikel krant: Onze opinie. Levensgevaarlijk.
Samenvatting uitspraak: Johan De Mol is professor aan de UGent. De klacht gaat over een opiniebijdrage die hem op de korrel neemt. De zoon van De Mol kreeg een boete omdat hij op een gevaarlijke steenweg tegen de richting in fietste. De Mol raadde hem aan om de boete niet te betalen maar aan te vechten voor de rechtbank. Volgens het opiniestuk vult De Mol zijn rol als academicus bizar in, omdat men van een academicus zou verwachten dat hij zijn expertise ten dienste stelt van samenleving en beleid, en niet gebruikt om wetten en regels actief te ondermijnen. 
Volgens de Raad becommentarieert de journalist de uitspraken van klager met overdrijving, polemisch en provocerend, maar begaat hij daarmee geen beroepsethische fout. Als auteur van een opiniebijdrage heeft de journalist een grotere mate van vrijheid om zijn mening te geven en om conclusies te trekken uit de feiten dan in feitelijke berichtgeving.

2018-27

Lees de uitspraak [pdf]