De Kock en verzekeringsraadsgeneesheren en medisch deskundigen t/ VRT, Panorama, Van den Eynde, De Aguirre en Kneepkens

Titel reportage: ‘Onpartijdig verzekerd’
Essentie uitspraak: Het thema is journalistiek relevant. Het is een tekortkoming maar geen beroepsethische fout dat de reportage slechts voor één van drie getuigen de betrokkenheid bij een omstreden website vermeldt. Telefoongesprekken zijn zonder toestemming opgenomen, maar de journalist heeft zichzelf kenbaar gemaakt en de gesprekken zijn onherkenbaar gemaakt.

Lees de uitspraak met nummer 2016-02 [pdf]