De Kock en verzekeringsraadsgeneesheren en medisch deskundigen t/ VRT, Panorama, Van den Eynde, De Aguirre en Kneepkens

Titel reportage: ‘Onpartijdig verzekerd’

Samenvatting uitspraak: De klacht gaat uit van een groep verzekeringsraadsgeneesheren en medisch deskundigen. De reportage gaat over mogelijke belangenvermenging bij artsen die zowel werken voor het gerecht als voor verzekeringsmaatschappijen. De Raad is van oordeel dat het thema van de reportage journalistiek relevant is, maar kan het waarheidsgehalte van de getuigenissen die erin aan bod komen, niet beoordelen. Het feit dat de reportage slechts voor één van de drie getuigen de betrokkenheid bij een omstreden website vermeldt, is een tekortkoming maar geen beroepsethische fout. Een aantal telefoongesprekken zijn zonder toestemming uitgezonden, maar de journalist heeft zichzelf en zijn bedoelingen duidelijk kenbaar gemaakt, en de gesprekken zijn onherkenbaar gemaakt.

2016-02

Lees de uitspraak [pdf]