De Cubber t/ Dag Allemaal

Titel artikel magazine: ‘Als ik geen voedsel uitdeelde, zou er nog veel meer criminaliteit zijn.’ Vervult pastoor Fernand Maréchal zijn christelijke plicht, of zorgt hij voor extra overlast?
Essentie uitspraak: De publicatie van een foto van jongeren van 13 en 14 zonder hun toestemming in een controversiële context strookt niet met de richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen.

Lees de uitspraak met nummer 2019-07 [pdf]