De Cubber t/ Dag Allemaal

Titel artikel magazine: ‘Als ik geen voedsel uitdeelde, zou er nog veel meer criminaliteit zijn.’ Vervult pastoor Fernand Maréchal zijn christelijke plicht, of zorgt hij voor extra overlast?
Samenvatting uitspraak: Het artikel gaat over de controverse rond transmigranten in Zeebrugge en laat twee buurtbewoners aan het woord, onder wie de schoonmoeder van klager. Bij het artikel staat een foto van de vrouw met haar twee kleinzonen.
De Raad niet kan uitmaken of de journalist de afspraken over de publicatie van de naam en foto van de vrouw heeft nageleefd. Maar het is wel duidelijk dat hij geen toestemming heeft gevraagd aan de twee minderjarigen om hen mee op de foto te zetten. Zij waren op het moment van publicatie 13 en 14 jaar en bekwaam om hun toestemming te geven, en bovendien gaat het om een controversieel thema. Daarom vindt de Raad dat de publicatie van hun foto zonder hun toestemming niet strookt met de richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen.

2019-07

Lees de uitspraak [pdf]