De Beuckeleer en Vanstallen t/ VRT – Eén – Spoed 24/7

Titel reportage: Spoed 24/7
Samenvatting uitspraak: Het productiehuis is in een reportage over de spoedafdeling van een universitair ziekenhuis onvoldoende omzichtig omgegaan met de kwetsbare situatie waarin klager zich als slachtoffer van een ongeval bevond. Klager werd na een val in de Dijle opgenomen op de spoedafdeling van Gasthuisberg in Leuven. De reportage over zijn opname werd twee jaar en acht maanden later uitgezonden in de reeks Spoed 24/7.

Bij zijn opname in het ziekenhuis ondertekende klager een toestemmingsformulier, maar het productiehuis maakt niet aannemelijk dat klager op dat moment voldoende geïnformeerde toestemming kon geven. In de volgende fases van het productieproces werd hij telkens door andere medewerkers van het productiehuis gecontacteerd. Hij uitte verschillende keren zijn voorbehoud om de beelden te bekijken en om mee te werken aan de uitzending. Over de vraag of hij toestemming gaf voor uitzending van de beelden, lopen de versies van klager en het productiehuis uiteen. Dat verschil in interpretatie kan volgens de Raad worden toegeschreven aan de telkens wisselende contactpersonen gedurende de lange periode tussen opname en uitzending, waardoor klager gedurende dat proces, met zeer lange tussenpozen, geen vast aanspreekpunt of geen vertrouwenspersoon had voor eventuele bedenkingen of bezwaren. Het productiehuis toont ook niet aan dat een brief over de nakende uitzending naar het juiste adres werd gestuurd. Door de combinatie van al deze elementen is de Raad van oordeel dat onvoldoende omzichtig is omgegaan met de kwetsbare situatie waarin klager zich als slachtoffer van een ongeval bevond.

2020-26

Lees de uitspraak [pdf]